Türk Eğitim Derneği Hakkında

1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliği sağlama ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişemeyen öğrencilere kapsamlı burslar vermekte ve ülkemiz eğitim sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır.