Bi’fazlası İle Sosyal Fayda Nasıl Sağlanır?

Bireyler ve kurumlar Bi’fazlasından yapacakları ürün alışverişleri sonucunda ‘’Bi’fazlası ile faydam yanında, faydam yarına’’ diyerek hem katkı sağlamak istedikleri ihtiyaç alanının yanında yer alırlar, hem de sağlayacakları toplumsal katkı ile yarınlara fayda biriktirirler.

 

Bi’fazlası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Nasıl Çalışır?

 • Bi’Fazlası, katkı sağlayacağı STK’larla sözleşmeye dayalı bir işbirliği yürütür.
 • Bi’fazlası STK’ya karşı belirlediği taahhütleri ve sorumluluklarını bu sözleşme ile yasal bir zeminde sunar.
  • Katkı payı aktarım şekl; ilgili STK’nın seçildiği alışverişlerde alışveriş toplamının minimum %15’lik kısmının aktarımını
  • STK’nın isim, logo ve bilgilerinin kullanım şekli
  • Her türlü onay mekanizmasının işleyişi gibi konular yasal zeminde antat kalınır
 • Bi’fazlası STK’ya sağlayacağı maddi kaynak dışında marka misyonu gereği birtakım sorumlulukları kendisine ilke edinmiştir.
  • Üye STK’ların bilinirliğine katkı sağlamak amacıyla;
   • Websitesi ve sosyal medya hesaplarında STK’ları destekleyici içerikleri kullanır
  • STK’ların faaliyet alanlarının öğrenilmesine katkı sağlamak amacıyla;
   • Bi’fazlası web sitesinde üye STK’lara ücretsiz banner alanları sağlar
   • STK’nın tanıtım metni aracılığı ile STK’nın sayfasına yönlendirmeler yapar
  • STK’lara destek olma ve hediye ürün alışverişlerini STK faydasına yapma bilincinin geliştirilmesine destek olur.