Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

ALICI 

Adı – Soyadı                          :

Adresi                                    :

Telefon                                   :

E-posta                                   :

SATICI ŞİRKET

Ticari Unvanı                         : Bi Fazlası Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi

Adresi                                    :  Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5 İç Kapı No:1 Şişli/ İstanbul

Telefon                                   : 0212 999 91 82

Faks                                        : 0216 740 09 88

Şirket Mersis No                    : 0169102682500001

E-posta                                   : info@bi-fazlasi.com

SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın Bi Fazlası Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne (“Şirket”) ait www.bi-fazlası.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen özelliklere sahip olan, içeriği ve satış fiyatı detaylandırılan Mal/Hizmet’in satışı ve teslimine yönelik olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur.

İşbu Sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bi-fazlası.com sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN (ÜRÜN) TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL) – TESLİMİ – SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün AçıklamasıAdetPeşin FiyatıAra Toplam (KDV Dahil Toplam)

Ürünlerin Toplam Fiyatı                   :

Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV)     :

Toplam Kargo Ücreti                        :

Toplam Teslim Fiyatı                        :

İşbu Sözleşme’ye konu yukarıda belirtilen Mal/Hizmet’in cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.bi-fazlası.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Şirket, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı üzerinden aylık vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. Alıcı, çalıştığı bankadan detaylı bilgi alabilir. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Mal/Hizmet’in peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve Mal/Hizmet ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Şirket tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslim Şekli:

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın elektronik ortamda onayıyla yürürlüğe girer. Yukarıda detaylı olarak belirtilen Mal/Hizmet kapsamında, işbu maddede yer alan Teslimat Adresi, Teslim Edilecek Kişi, Fatura Adresi, Sipariş Tarihi ve Teslim Şekli konularında, Alıcı yeterli bilgilendirmeye sahip olduğunu ve tam, kesin, eksiksiz bilgilendirmeyi Şirket’e yapmış olduğunu kabul etmiş olup, buna dayanarak Şirket tarafından bu bilgiler ışığında Alıcı’ya Mal/Hizmet’in teslim edilmesiyle Sözleşme ifa edilmiş olacaktır. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Şirket edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Şirket sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sipariş gönderimlerimizi gerçekleştiren anlaşmalı kargo şirketi, tüm Türkiye’ye teslimat yapabilmektedir. Ancak, köy,kırsal bölgeler ve karayolu ile ulaşım sağlanamayan yerlere ürün teslimatı yapılamaması söz konusu olabilir. Bununla birlikte, sipariş edilen Ürün’ün niteliği gereği teslimat belirli bir bölge ile sınırlı kalabilir. Kargo teslimatı açısından sıkıntı yaşanabileceğinin düşünülmesi durumunda lütfen sipariş vermeden önce info@bi-fazlasi.com veya 0212 999 9182 telefon numarası ile iletişim kurularak ilgili adrese teslimat yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi alınmalıdır. Bu tür durumlarda genellikle en yakın yerleşim merkezine sipariş getirilir ve Alıcı’dan buraya gelerek söz konusu Mal/Hizmet’i teslim alması rica edilir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Şirket, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Şirket`e aittir. Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Şirket, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir. Malın teslimatı, stokun müsait olması ve ödemenin siparişin verildiği günün en geç ertesi günü gerçekleşmesi şartıyla taahhüt edilen sürede Şirket tarafından yapılır. Şirket, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Şirket, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’nin imzalı bir nüshasının Şirket`e ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şirket Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Şirket tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, herhangi bir durumda tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Şirket iletişim bilgilerine ulaştırabilir. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Şirket tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Şirket’e ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Şirket’e iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.  Aksi halde Alıcı’nın iade etmediği Ürün ile ilgili sorumluluğunun doğacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, satın aldığı Mal/Hizmet’i kişiselleştirmek adına Şirket’e vermiş olduğu tüm bilgilerin tam, eksiksiz, doğru ve istediği şekilde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı tarafından yanlış ve/veya eksik verilen bilgilerden kaynaklanarak Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in ifasında bir yanlışlık olması durumunda Alıcı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Bu halde Alıcı, söz konusu Mal/Hizmet’in iadesini talep edemez.

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Şirket, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Şu kadar ki; internet sitesinde yer alan ürün görselleri ile Alıcı’nın seçimleri doğrultusunda üretilecek kişiselleştirilmiş Mal/Hizmet’in renklerinde baskıdan kaynaklı oluşabilecek ton farklılıklarından Şirket sorumlu değildir.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı`ya bildirmekle yükümlüdür. Şirket, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bildirmekle yükümlüdür. Her durumda, Şirket tarafından Mal/Hizmet’in ifası imkansızlaştığı takdirde, Alıcı’nın ücret iadesini talep etmesi halinde, Şirket söz konusu Mal/Hizmet karşılığında almış olduğu ücreti 14 (on dört) gün içerisinde, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade edecektir.

Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Mal/Hizmet’in Alıcı’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Şirket sorumlu tutulamaz. Alıcı’nın, Şirket’in belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Şirket sorumlu değildir. Şirket, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalar dolayısı ile sorumlu tutulamayacaktır.

Şirket, kendisine ait www.bi-fazlası.com internet sitesinin, mobil uygulamanın veya diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle; sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket işbu Sözleşme’nin kurulması veya ifa edilmesi aşamalarında; kendi sorumluluğunda olmayan iş ve işlemler ile elektronik araçlarda meydana gelebilecek sorunlar, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, kayıtlara izinsiz olarak girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması ve Şirket’in ağır kusurunun olmadığı iş ve işlemler dolayısı ile Alıcı’nın uğrayacağı dolaylı yahut doğrudan zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Şirket, www.bi-fazlası.com internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve tasarımı ile www.bi-fazlası.com internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. www.bi-fazlası.com internet sitesi ve/veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; Şirket’ten önceden izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. www.bi-fazlası.com internet sitesi ve/veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksinin tespiti halinde, Şirket’in başvurabileceği hukuki yollara ilişkin tüm hakkı saklıdır.

Alıcı’nın hayatın olağan akışına aykırı, perakende alım sınırının üstüne çıkan, toptan alım izlenimi veren siparişlerinde Şirket siparişi tamamen iptal edebilir ya da perakende alım sınırında kalan ve Şirket’in belirleyeceği adette ürünü Alıcı’ya teslim edebilir.

Alıcı’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde Şirket, Alıcı’dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin Alıcı tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde Şirket, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

CAYMA HAKKI

Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı Mal/Hizmet’i teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler yukarıda belirtilen iletişim kanalları ile gösterilmektedir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Şirket’e, mevzuat hükümlerine ve  cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Şirket’e bu Sözleşme’de belirtilen Şirket’e ait telefon, e-posta veya faks ile bildirimde bulunulması ve Mal/Hizmet’in cayma hakkının kullanılamayacağı haller kapsamına girmeyen ürünlerden olması gerekir. Alıcı, cayma hakkını kullanabilmek için, işbu Sözleşme’nin ekinde bulunan Cayma Formu’nu (EK-1) tam, doğru ve eksiksiz şekilde doldurarak, yukarıda belirtilen iletişim kanallarından herhangi biri ile Şirket’e ulaştırmalıdır.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a)Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Mal/Hizmet’i Şirket’e anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.
 2. b)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal/Hizmet orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal/Hizmet ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak (orijinal ambalajı bozulmuş; orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmeyeceği için orijinal ambalaj bozulmayacak şekilde paketlenmelidir) iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 15 (on beş) gün içerisinde Mal/Hizmet bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal/Hizmet, Şirket’e iade edilirken, Mal/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Faturasız iadeler kabul edilmemektedir. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Alıcı iade edeceği Mal/Hizmet’i Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Şirket’in anlaşmalı kargo şirketi ile Şirket’e gönderdiği sürece iade kargo bedeli Şirket’e aittir. Alıcı’nın iade edeceği Mal’ı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Şirket’in anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Mal/Hizmet’in kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Şirket sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürün’ün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Şirket bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)
 2. b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde 
 3. c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan? iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde
 4. d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde
 5. e)Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde
 6. f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde
 7. g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde
 8. h)Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

 1. i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde

cayma hakkı kullanılmayacaktır.

Şirket’in www.bi-fazlası.com adlı web sitesinde satışa konu ürünler, Alıcı’nın istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda, kişiye özel olarak üretilmekte olup, bu kapsamda Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

İşbu Sözleşme ile, Alıcı yukarıda belirtildiği şekilde, kendi istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Mal/Hizmet satın almakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Alıcı, kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Mal/Hizmet kapsamında cayma hakkını kullanamaz.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, Alıcı’nın tüm şikayet, itiraz ve davalarında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal/Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Şirket’in uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, info@bi-fazlasi.com elektronik posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından sipariş edilen Mal/Hizmet için ödemenin yapılmasından önce okunmuş, tüm koşullarını kabul edilmiş ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir

EK-1

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup

gönderilecektir.)

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

Bi Fazlası ile Faydam Yanında, Faydam Yarına

Bi’fazlası üzerinden yapılan alışveriş tutarının %15’i sistemde kayıtlı olan ve sizin seçeceğiniz sivil toplum kuruluşuna aktarılır.
*Alışveriş tutarının KDV hariç kısmı

Bİ'FAZLASI

Bireyler ve kurumlar Bi’fazlası üzerinden yapacakları ürün alışverişleri sonucunda ‘’Bi’fazlası ile faydam yanında, faydam yarına’’ diyerek hem katkı sağlamak istedikleri ihtiyaç alanının yanında yer alırlar, hem de sağlayacakları toplumsal katkı ile yarınlara fayda biriktirirler.

LİSTEMİZE KAYDOLUN!

  E-posta ile iletişime geçilmesini onaylıyorum.

  2022 © Bi’Fazlası | Tüm hakları saklıdır.
  Ödeme Şekilleri