Your Cart

0(212) 999 91 82

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ile 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından önce Alıcı’ya, online satın almakta olduğu Mal/Hizmet ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ana sayfa sağ alt bölümde bulunan ‘’Kurumsal ‘’ başlığı altında yer almaktadır.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirket İsim/Unvan                  : Bi Fazlası Satış Pazarlama ve Danışmanlık Limited Şirketi

Şirket’in Açık Adresi             :Esentepe Mah Talatpaşa cad. No:5 İç kapı No:1 Şişli/ İstanbul

Şirket’in Telefonu                  : 0212 999 91 82

Şirket Mersis No                    : 0169102682500001

Şirket E-posta                        : info@bi-fazlasi.com

Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i cayma hakkını kullanarak iade etmek istediği takdirde aşağıda detaylandırılan kargo firması ile Şirket’e gönderimi sağlayacaktır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN (ÜRÜN) TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün İsmi                               :

Ürün Adedi                            :

Toplam Tutar (KDV Dahil)   :

Kargo Tutarı                          :

İşbu Sözleşme’nin elektronik ortamda okunup, kabul edilip, uygun şekilde teyit edildiği tarihte veya sonrasında, önceden hesaplanamayan herhangi bir ödeme kalemi veya ek masrafların olması durumunda, bütün bedeller Alıcı’ya ait olacaktır.

ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli     :

Kargo Ücreti                                      :

Toplam Sipariş Bedeli                       :

Sipariş Tarihi                                     :

Ödeme Şekli ve Planı            :

Şirket tarafından Alıcı’ya Ürün’ün teslimatı şu şekilde yapılacaktır:

Teslimat Adresi                     :

Teslim Edilecek Kişi             :

Fatura Adresi                         :

Teslim Şekli                           :

Alıcı, herhangi bir talep/öneri/şikayeti olması durumunda info@bi-fazlasi.com veya  0212 999 91 82 üzerinden Şirket ile iletişime geçebilecektir.

CAYMA HAKKI

Alıcı Mal/Hizmet’in kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak Mal/Hizmet’i iade edebilir. Alıcı cayma hakkını kullanmak istediği takdirde aşağıda detaylandırılan yollar ile Şirket’e bildirim yapacaktır:

Şirket Açık Adres                  : Esentepe Mah Talatpaşa cad. No:5 İç kapı No:1 Şişli/ İstanbul

Şirket Faks Numarası            : 0216 740 09 88

Şirket E-Posta                        : info@bi-fazlasi.com

Şirket, Alıcı tarafından bildirilen cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde, kendisine Alıcı tarafından ödenen bütün bedeli, Alıcı’nın Mal/Hizmet’i satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, cayma beyanında bulunmasından itibaren 10 (on) gün içinde Mal/Hizmet’i Şirket tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ve yetkilendirilen ile Şirket’e geri gönderecektir. Şirket tarafından yetkilendirilen Kargo Firması ile yapılacak olan iade gönderimlerindeki tüm masraflar Şirket’e aittir. Alıcı, Şirket’in anlaşmalı olmadığı bir kargo firması ile iade gönderimi yapmayı tercih ettiği takdirde, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in taşıma ve nakliyesi sürecinde uğrayacağı hasardan Şirket sorumlu değildir. Şirket’in her türlü yasal hakkı saklıdır.

İade edilen Mal/Hizmet ile beraber,  eğer var ise iade bölümü Alıcı tarafından eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış şekilde fatura da Şirket’e teslim edilmelidir. Alıcı tarafından iade ettiği Mal/Hizmet ile beraber faturanın gönderilmemesi durumunda iadeler kabul edilmeyecektir.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ile, Alıcı yukarıda belirtildiği şekilde, kendi istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Mal/Hizmet satın almakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Alıcı, kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Mal/Hizmet kapsamında cayma hakkını kullanamaz.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. 

Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve içeriğinde yer alan bilgiler Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça yukarıda yer alan bilgiler değiştirilemez.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu imzalayan veya imzalanmış sayılması için onaylayan Alıcı; tüm şartlardan haberdar olmuş, bilgilenmiş, belirtilen bilgileri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır.

Bi Fazlası ile Faydam Yanında, Faydam Yarına

Bi’fazlası üzerinden yapılan alışveriş tutarının %15’i sistemde kayıtlı olan ve sizin seçeceğiniz sivil toplum kuruluşuna aktarılır.
*Alışveriş tutarının KDV hariç kısmı

Bİ'FAZLASI

Bireyler ve kurumlar Bi’fazlası üzerinden yapacakları ürün alışverişleri sonucunda ‘’Bi’fazlası ile faydam yanında, faydam yarına’’ diyerek hem katkı sağlamak istedikleri ihtiyaç alanının yanında yer alırlar, hem de sağlayacakları toplumsal katkı ile yarınlara fayda biriktirirler.

LİSTEMİZE KAYDOLUN!

    E-posta ile iletişime geçilmesini onaylıyorum.

    2022 © Bi’Fazlası | Tüm hakları saklıdır.
    Ödeme Şekilleri