Toplum Gönüllüleri Vakfı Hakkında

2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG); “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” diyerek gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir vakıftır. Gençlerin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretecek potansiyelleri ve enerjileri olduğuna inanan TOG, gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri vererek sosyal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratır. Türkiye genelinde Toplum Gönüllüsü gençler her yıl çocuk haklarından kültür sanata, ekolojiden sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok temada projeler üreterek sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştirirler.

 

Toplum Gönüllüsü gençler, Türkiye’nin her yerinde üniversitelerde öğrenci kulübü, topluluğu veya grubu olarak bir araya gelerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirirler. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmaz, gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini de destekler.

 

Gençler tüm projelerinde, vakfın ilkeleri olan farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik ilkelerini kendilerine rehber edinirler. Vakıf tüm çalışmalarıyla çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefler.

 

2019 rakamları da aşağıda ayrıca görülebilir: 

2019 yılında, 124 TOG Topluluğu’nda Toplum Gönüllüsü gençler, 72 şehirde 1.933 sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi. 117 TOG Atak ile farklı şehirlerden gençler güçlerini birleştirerek sosyal faydalar yaratan projelere imza attılar. Toplum Gönüllüleri, bu projeler için yerel kaynağı da harekete geçirerek projelere yerel halkın katılımını da sağladılar. 2019 yılında tüm Toplum Gönüllüsü gençler toplam 2.764.545 saat gönüllülük yaptılar ve 873.120 kişiyle temas ettiler.  

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençleri güçlendirmek için 2019 yılında 6.701 saatlik 1.585 eğitim gerçekleştirdi. TOG tarafından gerçekleştirilen “Anahtar Eğitimleri” adı verilen 57 sosyal sorumluluk eğitimine 14 şehir 14 TOG Topluluğu’ndan 378 genç katıldı ve Toplum Gönüllülüğü’ne adım attı. 2019’da Eskişehir’de gerçekleştirilen Hazırlık Konseyi’ne 238 genç katıldı.