Your Cart

Sürdürülebilirlik ve Hediye Kutuları: Gelecek Nesillere Nasıl Katkı Sağlarız?

Sürdürülebilir hediyeler, şirketlerin sürdürülebilirlik odaklı ve çevre dostu çalışmalar yaptığını ve bu gibi çalışmaları desteklediğini gösterir. Sürdürülebilir hediye seçenekleri arasında yeniden kullanıma uygun ürünler, enerji kullanımını azaltan seçenekler, doğa dostu malzemelerden üretilmiş hediyeler bulunur.

Firmalar bu tür hediyelerle alıcılarına sadece herhangi bir hediye vermekle kalmaz, aynı zamanda çevreye duyarlı bir şekilde fark yaratır

Bi’fazlası markası olarak, sürdürülebilirliği ön planda tutmak için,  kurumsal müşterilerimize öneriler hazırlarken mutlaka sürdürülebilirlik odağı olan hediyelere de yer veriyoruz. Böylece kurumsal hediyelerde doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanımını teşvik ediyoruz, çevreye duyarlı bir yaşam tarzını tercih etmenin gelecek nesillere nasıl fayda sağlayabileceğini de gösteriyoruz.

Gelecek nesillere nasıl katkı sağlarız konusunda, müşterilerimizi hediye seçimlerinde sürdürülebilir olmayan tek kullanımlık ürünlerin yerine geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmeleri konusunda yönlendiriyor, doğal kaynakların korunması için katkıda bulunmalarına aracılık ediyoruz.

Evde Sıfır Atığa Başlamak İçin Neler Yapabilirsiniz?

Evlerde sürdürülebilirlik, günümüzde giderek daha fazla insanın öncelik verdiği bir konu haline gelmiştir. Artan çevre kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesi, insanları daha çevre dostu bir yaşam tarzı benimsemeye yönlendirmiştir. Sıfır atık, atık miktarını azaltarak sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimseme konseptidir. Bu konsept sonucunda atıkların geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması ve kirliliği azaltmaya yardımcı olur.

Yenilenebilir enerji ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak sürdürülebilirlik kavramının bir parçası olabilir ve atık miktarını azaltabiliriz. Sürdürülebilir bir yaşam tercih edebilir ve sürdürülebilirlik kavramının önemli bir rol oynadığını fark edebiliriz.

Atık yönetimi konusunda duyarlılık göstererek sürdürülebilir bir yaşam için geri dönüşüme önem verebiliriz. Plastik atık gibi dünya doğa için zararlı olan atıklardan kaçınarak sürdürülebilir bir yaşamı tercih edebiliriz.

 1. Geri dönüşüme önem vererek atıklarımızı ayrıştırabilir, geri dönüşüm kutularına yerleştirebiliriz.
 2. Kendi organik atıklarımızı kompost yaparak değerlendirebiliriz.
 3. Alışveriş yaparken tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir ürünleri tercih edebiliriz.
 4. Sıfır atık felsefesini benimseyerek gereksiz ambalajlı ürünlerden kaçınabiliriz.
 5. Evde kullandığımız ürünleri yeniden kullanarak atık miktarını azaltabiliriz. Örneğin, cam kavanozları saklama kapları olarak kullanabiliriz.
 6. Kullanmadığımız eşyaları bir başkasına bağışlayarak tekrar kullanılmasını sağlayabiliriz.
 7. Daha az kağıt tüketmeye yönelik adımlar atarak elektronik ortamda belge paylaşımını tercih edebiliriz.
 8. Enerji tasarrufu sağlayarak çevreye duyarlı yaşam tarzını benimseyebiliriz.
 9. Alışveriş yapmadan önce ihtiyaçlarımızı ve mevcut eşyalarımızı gözden geçirerek gereksiz alışverişten kaçınabiliriz.
 10. Geri dönüştürülemeyen atıkların doğru şekilde çöpe atılmasına özen göstererek çevresel kaynakların korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Sürdürülebilirliğin Üç Boyutu

Sürdürülebilirliğin üç boyutu, ekonomi, toplum ve çevre olmak üzere temel unsurlardan oluşmaktadır. Bu üç boyut, sadece mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefler. Bu kapsamda, sadece ekonomik kazanç göz önünde bulundurulmaz, aynı zamanda sosyal ve çevresel faktörler de dikkate alınır. Sürdürülebilirlik, bu üç boyut arasındaki dengeyi koruyarak, gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmayı ve mevcut kaynakları dengeli bir şekilde kullanmayı amaçlar.

Ekonomi boyutu, sürdürülebilirliğin en temel unsurlarından biridir. Bir işletmenin kar sağlaması veya bir ülkenin büyümesi sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Ancak bu kazançlar sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli olarak da düşünülmelidir. Ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilere de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlar.

Toplum boyutu, sürdürülebilirlik açısından sosyal sorumlulukları ve insan haklarını ön plana çıkarır. Bir işletme veya bir ülke, sadece ekonomik kazanç hedeflememeli, aynı zamanda toplumun refahını arttırmaya yönelik adımlar da atmalıdır. Eğitim, sağlık, adalet ve sosyal güvenlik gibi alanlara yapılan yatırımlar, toplumun yaşam kalitesini arttırarak sürdürülebilir bir toplumsal yapı oluşturur.

Çevre boyutu ise doğal kaynakların ve çevrenin korunması üzerine odaklanır. Bu durum, hem bugünkü nesillerin hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bunun yanı sıra, doğaya zarar vermeden üretim yapmak ve atıkları minimize etmek de çevresel sürdürülebilirliğin önemli unsurlarındandır.

Diğer yandan, Bi’fazlası sürdürülebilir hediyeler kavramı da sürdürülebilirliğin ekonomik boyutunu vurgular. Bu kavram, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları tüketirken gelecekte de bu kaynaklara erişimlerinin devam etmesini sağlar. Bu şekilde, ekonomik olarak sürdürülebilir bir gelecek için doğru yatırımlar yapılabilir ve kaynakların verimli kullanımı teşvik edilebilir. Aynı zamanda, adil ticaret ve iş dünyasında sosyal sorumluluk gibi kavramlar da ekonomik sürdürülebilirliğin temel unsurlarını oluşturur.

Bi Fazlası ile Faydam Yanında, Faydam Yarına

Bi’fazlası üzerinden yapılan alışveriş tutarının %15’i sistemde kayıtlı olan ve sizin seçeceğiniz sivil toplum kuruluşuna aktarılır.
*Alışveriş tutarının KDV hariç kısmı

Bİ'FAZLASI

Bireyler ve kurumlar Bi’fazlası üzerinden yapacakları ürün alışverişleri sonucunda ‘’Bi’fazlası ile faydam yanında, faydam yarına’’ diyerek hem katkı sağlamak istedikleri ihtiyaç alanının yanında yer alırlar, hem de sağlayacakları toplumsal katkı ile yarınlara fayda biriktirirler.

LİSTEMİZE KAYDOLUN!

  E-posta ile iletişime geçilmesini onaylıyorum.

  2022 © Bi’Fazlası | Tüm hakları saklıdır.
  Ödeme Şekilleri